OFFENTLIGE ROM: Utbyggerne mener at høyhus på Furuset vil øke mulighetene for attraktive offentlig rom i et ellers utflytende drabantbylandskap. Ill: Rodeo arkitekter

«Høyhus på Furuset kan underbygge en rekke behov som stedet har i dag»

05/09/2022

Lerka Eiendom, Linstow, Wahl Eiendom og Rodeo arkitekter mener at Furuset som viktig kollektivknutepunkt i Groruddalen bør flyttes fra kategori B til kategori A i høyhusstrategien.

 

Gjennom selskapet Furuset Utvikling AS er Lerka Eiendom, Linstow og Wahl Eiendom i gang med en omfattende utvikling på Furuset. Nå har Rodeo arkitekter – på vegne av de nevnte selskapene – sendt inn en uttalelse til foreslått høyhusstrategi i Oslo.

Furuset Utvikling AS er eier av sentrale eiendommer på Furuset sentrum vest, nord og syd. Innspillet baserer seg på et pågående arbeid med å utarbeide et planinitiativ for Furuset vest og nord.

– Den sentrale strategien for dette planinitiativet er å byutvikle Furuset til et sentrumsområde i Groruddalen, i tråd med Oslo kommunes «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset» fra 2016, skriver Rodeo arkitekter, som er fagansvarlig arkitekt og rådgiver.

Furuset utvikling og Rodeo arkitekter mener at Furuset som viktig kollektivknutepunkt i Groruddalen bør flyttes fra kategori B til kategori A i Høyhusstrategien ut fra følgende forhold:

  • Furuset er i ferd med å utvikle seg til å bli et viktig sentrum i Groruddalen, med et bymessig uttrykk og urbane kvaliteter.
  • Furuset ligger over et T-banestopp, og har for øvrig god kollektivtilgjengelighet.
  • Furuset har potensial til å bli et handels- og aktivitetsmessig tyngdepunkt i denne 
delen av Oslo, og er egnet til å hindre handelsflukt til nabokommuner.
  • Ettersom det geografiske utbyggingsområdet i Furuset sentrum er begrenset, vil det å gå i høyden være spesielt viktig for å kunne utvikle en kritisk masse av boliger, 
kontorer, handel og kulturtilbud.
  • Høyhus på Furuset vil øke mulighetene for urban markering, estetisk organisering av bygg, og attraktive offentlig rom i et ellers utflytende drabantbylandskap fra 1980-tallet.
  • En storstilt utvikling av Furuset vil underbygge Oslo kommunes politiske mål om løft i
et utsatt område med levekårsutfordringer.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener det mangler en klar ambisjon om å legge til rette for flere boliger i hovedstaden.

Arkitektselskapet påpeker at det i lang tid har vært et mål for Oslo kommune å urbanisere Furuset. Den urbane utviklingen av Furuset har likevel latt vente på seg.

– Det er først nå, med Furuset Utvikling sin pågående utbygging og fremtidige planer i Furuset sentrum, at man ser en byutvikling som representerer en distinkt endring i Furusets stedsidentitet fra en drabantby i Groruddalen til et moderne, funksjonsblandet knutepunkt med urbane kvaliteter.

– I et pågående arbeidet med planinitiativ for øst-, vest- og nordsiden av Furuset sentrum, gis Oslo kommunes ambisjoner for Furuset et konkret, fysisk svar. Denne stedsutviklingen vil være et avgjørende bidrag til å gi Furuset den sentralitet og bymessighet som gjør at stedet også kan vurderes som egnet for høyhus, heter det i uttalelsen.