KJØPER PÅ KONSENTRERT OMRÅDE: Trondheim Areal satser tungt i området rundt Tyholt i Trondheim. FOTO: TRONDHEIM AREAL

Investorer i kø da Trondheim Areal hentet 860 mill.

20/04/2022

Da Trondheim Areal skulle hente inn 860 millioner for å finansiere nye kjøp, sto investorene i kø. Aksjonærlisten tredoblet seg fra 40 til 120.

 

– Vi gjorde en finansiell restrukturering i mars der vi hentet inn 860 millioner i frisk kapital. 750 millioner skal brukes til Trondheim Innovation Center som vi har kjøpt, resten til en eiendom vi ikke har signert kjøpskontrakt på ennå, sier Harald Mohn.

Han jobber i eiendomsutvikleren Lerka Eiendom, og dette selskapet inntok Trondheims-markedet i 2017.

STØRSTE EIER: Union-partner Lars Even Moe og Union Eiendomsfond kjøpte seg opp i emisjonen. FOTO: PRIVAT

I første runde kjøpte de fem eiendommer, med en verdi på en knapp milliard.

Kjøpte for 1,3 mrd.

I 2020 etablerte de Trondheim Areal, og rett før påske i år hevet de eiendomsmassen til 2,5 milliarder kroner gjennom kjøpet av to nye eiendommer. Da kom Trondheim Innovation Center inn i porteføljen for 975 millioner.

TOK 9,2 PROSENT: Rune Stokke, Stokke Industrier. FOTO: NTB

– I tillegg er det en litt mindre som vi ikke vi offentliggjøre før litt senere, sier Mohn.

Ifølge Finansavisens kilder i markedet er det et bygg som Autronica bruker, og prisen ligger rundt 350 millioner.

Investorer i kø

Og det skortet ikke på interesse blant investorene. Før emisjonen hadde Trondheim Areal 40 aksjonærer, i dag er den på 120.

Den største er Union Eiendomsfond som har økt eierposten fra 19 til 21,8 prosent. Lerka Eiendom – som eies av Mohn, Lars R. Kristiansen, Erik Ohr og Knut S. Olsen med like deler – har redusert fra snaue 16 prosent til 13,3 prosent.

SOLGT: Trondheim Innovation Center på Tyholt i Trondheim ble i mars solgt til Trondheim Areal for 975 millioner kroner.

Den største nykommeren er Stokke Industri Eiendom, med 9,2 prosent. Dette er eid av Rune Stokke, tidligere adm. direktør i Stokke, som sto bak Tripp-Trapp-stolen. Dette selskapet ble solgt i slutten av 2013 for 3,2 milliarder kroner til sørkoreanske NXC. Rune Stokkes andel var 2 milliarder, resten ble fordelt på tre familiegrener.

Kongsvinger-investorene Tor Øivind Fjeld, Roy G. Holth og Thore Thorstensen har 7 prosent, mens investoren Finn-Erik Røed sitter på 4,4 prosent.

INNE MED 7 PROSENT: Roy Holth, Gunnar Holth Grusforretning. FOTO: IVÁN KVERME

– Alle de eksisterende aksjonærene var med og vi fikk en god blanding blant de nye. Disse har kommet gjennom Arctic Securities, og minstetegningen var 100.000 euro, sier Mohn.

Potensial på 120.000 kvm.

Kapitalen ble hentet for å kjøpe disse eiendommene og også ha penger til videre vekst. Utbyggingspotensialet på dagens portefølje er på rundt 120.000 kvadratmeter, hvorav halvparten kan være ferdig i løpet av en ti års tid.

RUSH AV NYE: Harald Mohn, adm. direktør Lerka Eiendom. FOTO: LERKA EIENDOM

Selskapet har i dag 80.000 kvadratmeter eiendom med 40 leietagere på Tunga og ved Tyholt, sier han.

Dette er eiendommer i nærheten av NTNU, og etter kjøpet av Trondheim Innovation Center har blant annet Nordic Semiconductor og Bravida kommet inn på leietagerlisten.

– Tidligere var området preget av næringsmiddelindustri, men fremover skal det bygges 10.000 boliger i området, og vi har en samling av flere eiendommer med konsentrert beliggenhet, så vi tror det er mulighet til å utvikle mer på lang sikt. Kjøpene har visket ut noen tomtegrenser som gjør at det er lettere å få bygget ut tomtepotensialet, sier han.

Vil bli store

– Målsetningen er å bli ett av de større eiendomsselskapene i Trondheim. Det er teknologihovedstaden i Norge knyttet til NTNU, og det er interessant å ha en nærhet til akademia, sier Mohn.

– Må dere se på andre områder også for å bli blant de større eiendomsselskapene i byen?

– Nei, vi ser for oss å bygge ut det vi har her og få opp verdiene gjennom å øke leiene, bygge ut og kjøpe nye eiendommer i området, sier han.