NYTT: Slik vil utviklerne ha det nye kontorbygget. Skisse: Ellement Arkitekter

Rakk ikke byggefristen, måtte starte på nytt

10/10/2022

Med byggetillatelsen til nytt kontorbygg i 2017 fulgte forutsetningen om byggestart innen tre år. Det skjedde ikke, og da gikk tillatelsen ut på dato.

 

400 meter sør for Ski stasjon ligger Vestveien 22, en næringseiendom på sju mål. Tilbake i 2003 ga staten ved Domstolsadministrasjonen Ski Eiendom oppgaven med å bygge datidens Ski kommunes nye tinghus der. Bak dette selskapet sto Bjørn Dæhlie og bygningsingeniør Vidar Svendby, som i 2004 kjøpte eiendommen for drøyt 3,9 millioner kroner av forsvarsdepartementet.

I 2006 ble de ferdig med det 2.680 kvadratmeter store tinghuset til snaut 60 millioner kroner inkludert tomt og moms.

I 2015 tok Lerka Eiendom over det hele, og begynte på den lange utviklingsveien. Året etter skrev Estate Nyheter at de jaktet leietakere til et fem etasjer høyt nybygg på 5.000 kvadratmeter – fortrinnsvis en eller to brukere.

Men de kom ikke så langt for allerede høsten 2017 solgte de til et eiendomsfond som ble forvaltet av Union Eiendomskapital.

– Dette har vært en fin reise for oss. Vi har fått regulert et kontorbygg på ca. 5.000 kvadratmeter og forlenget leiekontrakten hos eksisterende med ytterligere 10 år til 18,5 år, sa daglig leder Lars R. Kristiansen da.

Gikk ut på dato

Så stoppet tiden, og fordi byggetillatelsen ble trukket måtte eiendommen reguleres med tanke på ny byggesøknad. Rett før jul 2020 sendte imidlertid Ski Eiendom, som nå eies av det lokale familieselskapet Rutheim med Erik Johan Bjertnæs i spissen, inn et planforslag for Vestveien 22. De eier flere sentrale sentrumsgårder i Ski.

Forslaget deres har så gått noen runder i systemet, helt til for noen dager siden da et enstemmig byggesaksutvalg vedtok kommunedirektørens innstilling om å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

– Formålet er å etablere et nytt kontorbygg mellom Ski tinghus og jernbanen. Overflateparkeringen flyttes i parkeringskjeller under bygget, skriver plankonsulentene In’by og Ellement Arkitekter.

Planforslaget fra 2020 viste et fotavtrykk som kommunen ikke godtok. Forslaget som altså fikk tommel opp i rådhuset nylig viser fortsatt fem etasjer, men maksimalt 4.400 kvadratmeter fordelt på 880 per etasje.

Og eieren vil ha muligheten til å utvide tinghuset.

– Eksisterende bebyggelse reguleres til maksimalt 4.500 kvadratmeter. Dette for å legge til rette for enten påbygging av en etasje eller mindre tilbygg i fremtiden. Tekniske installasjoner er løst ved at kjernen i bygget føres opp over tak. Dette gir tilstrekkelig plass til å organisere alle tekniske installasjoner i ett samlet volum heller enn som løse elementer, skriver utviklerne blant annet.

Dessuten vil de ha det grønt på toppen.

– Det legges til rette for et grønt tak for fordrøyning og med vekstvilkår for større vekster. Taket planlegges for opphold for byggets brukere, påpeker de.