VIL BYGGE: Her skal Trondheim Areal utvide Trondheim Innovation Center med 25.000 kvadratmeter oppå parkeringsanlegget.

Utvikler for Norges teknologihovedstad

27/12/2023

Lerka Eiendom er sentral i Trondheim Areals utvikling av Trondheim Innovation Center. Området ved Tyholt er i ferd med å bli en hub for globale teknologiorienterte virksomheter og nærmeste nabo med Ocean Space Center.

TRONDHEIM: Lerka Eiendoms partner og daglige leder Harald Mohn har en stor forkjærlighet for som omtales som østbyen i Trondheim, et område som har hatt et næringsliv som har vært preget av mye lettindustri og plasskrevende virksomheter. Han har vokst opp på Vikhammer i Malvil kommune, som ligger rett øst for byen og spilt fotball på Strindheim i østbyen. Og bare bare 12 dager etter at statsminister Erna Solberg stengte Norge i 2020, var Mohn og Lars Kristiansens Lerka Eiendom initiativtaker til den nye eiendomskjempen Trondheim Areal. De uttrykte stor tro på området ved Tungasletta og gjorde en deal som innebar at Lerkas to eiendommer Tungasletta 10 og 12 ble slått sammen med Tungasletta 2, 8 og en tomt i Bromstadvegen 59. Eiendommene ble samlet i det nye eiendomsselskapet Trondheim Areal.

– Vi vil være med på å bygge en bydel og inviterer til en arkitektkonkurranse som skal legge grunnlaget for en masterplan for utviklingen av bydelsprosjektet Origo Tunga, sa Harald Mohn i Lerka Eiendom til Estate Nyheter.

To år senere kjøpte Trondheim Areal Otto Nielsens vei 12, hvor Nordic Semiconductors er den største leietakeren, og Bromstadvegen 59, som huser Autronica.

Ny boligby

Estate treffer Harald Mohn, utviklingssjef Tom Egil Roll-Olsen, eiendomssjef Kristian Ruud-Nesheim og ansvarlig for reguleringsprosesser Mari Helen Gulsvik i Otto Nielsens vei 12, bygget som er bedre kjent som Trondheim Innovation Center.

– Vi har en forkjærlighet for østbyen i Trondheim. Det var tidlig et industriområde som heter Tunga, og når NRK forlater Tyholt, skal det bygges boliger der. Hele området rundt skal transformeres, med en ny bydel Brøset, som utvikles av Fredensborg, Heimdal Bolig, Byggteknikk og Trym Bolig. Der kommer det ca. 2.000 boliger. Det vil også bli en omfattende utvikling ved Leangen og Granåsen. Totalt skal det komme 10.000 nye boliger i løpet av de neste årene, sier Mohn.

Samtidig er han entusiastisk til det teknologiorienterte næringslivet rundt TIC-bygget.

Kompetanse

Rett ved siden av Trondheim Innovation Center jobbes det nå med å bygge ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav. Det skal brukes nesten 8 milliarder kroner på Ocean Space Center, som skal eies og driftes av NTNU på vegne av staten.

Det totale arealet for Ocean Space Center blir på 45.000 kvadratmeter på adressen Otto Nielsens vei 10 og Professor J.H.L. Vogts veg 1 og 3. Det skal erstatte det marintekniske senteret som ligger på Tyholt i dag som er på 37.000 kvadratmeter. Det blir 20 laboratorier fordelt på flere bygg som skal brukes av fagmiljøene til NTNU og SINTEF. De samlede investeringene blir på 10,2 milliarder kroner gjennom byggeperioden som varer fra 2022 til 2028.

Utvider kontorbygget

Samtidig med at Ocean Space Center bygges, vil Trondheim Areal utvide TIC-bygget.

– Dette er et område hvor det skal bygges mange boliger og som kommunen egentlig ikke har ønsket å satse på som kontorområde. Men kommunen har samtidig ønsket en ny reguleringsprosess hvor vi har fått gjennomslag for at en utvidelse av våre kontorarealer blir en fin synergi til Ocean Space. De ser store fordeler ved at dette blir et større cluster for kommunen. Politikerne har vært veldig positive hele veien, sier Mari Helen Gulsvik.

Hun er en del av Lerka Eiendom-teamet som både er medeier og forestår alt av drift og utviklingsarbeid for Trondheim Areal. Hun har et særskilt fokus på det juridiske og reguleringsarbeidet for TIC.

Trondheim Areal er nå i gang med en parallell regulerings- og rammesøknad som er inne til behandling. Eiendomsselskapet skal bygge 25.000 kvadratmeter oppe på parkeringshuset til Trondheim Innovation Center. Harald Mohn forteller at de nye byggene vil dra nytte av fellesarealene til de gamle byggene. Det blir dermed svært effektive ekstra arealer etter at utbyggingen er gjennomført.

– Oppdraget til arkitektene er å slutte sirkelen til ett bygg. Vi har i realiteten funnet en tomt som ikke har eksistert, da den har vært oppe på eksisterende parkeringshus. Nybyggene våre kommer samtidig med Ocean Space, noe som også gir lavere belastning for området, sier Mohn.

Utviklingssjef Tom Egil Roll-Olsen forteller om en «varsom» utvikling av det nye arealet.

– Vi tar vare på den gamle bebyggelsen i sin helhet og unngår dermed riving av eksisterende bygningsmasse. Det gjør dette til et svært bærekraftig prosjekt. Vi tar sikte på BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A. Det er den type lokale som de bevisste leietakerne ønsker, sier Roll-Olsen.

Teknologikompetanse

I dag huser Otto Nielsens vei 12 den norske halvledersuksessen Nordic Semiconductors, samt virksomheter som Cowi, Telenor, Telenor-spinoffen Gintel, Geomatikk, Mattilsynet, 4Service, Mycoteam, Neras Direkte og Honeywell. Lerka Eiendom og eierne i Trondheim Areal har ambisjoner om å styrke byggets techprofil.

– Vi skal utvikle Trondheims mest attraktive kompetansesenter, sier Mohn.

Han tror utviklingen av Ocean Space Center på nabotomten også vil bidra til at flere selskaper innenfor havforskning vil etablere seg i området, som også vil kunne gi TIC-bygget muligheter.

Tidligere hadde Telenors regionale hovedkontor i Trondheim hele bygget, men selskapet har mindre arealer der nå, noe som har gitt rom for andre leietakere. Harald Mohn mener området har gått fra å være for de lokale aktørene til å huse globale aktører som Nordic Semiconductor og Ocean Space Center.

– Det jobber folk fra hele verden i Nordic, sier Mohn, som mener teknologimiljøene i Trondheim har knekt koden for å få internasjonale talenter til å komme til det han omtaler som Norges teknologihovedstad.

Bruker teknologi på egne eiendommer

På Tungasletta, som ligger noen lange steinkast fra TIC-bygget, har Trondheim Areal flere eiendommer med et samlet areal på 50.000 kvadratmeter bygningsmasse rett ved siden av hverandre. Der har selskapet hatt en offensiv holdning til å ta i bruk ny teknologi til drift og utvikling av bygg. Selskapet inngikk et samarbeid med NTNU, hvor studentene kunne bruke bygningsmassen på Tungsletta som sin sandkasse for bruk av teknologi. Blant leietakerne på Tungasletta er teknologibedriften Autronica.

– Trondheim har et teknologimiljø innenfor chips og halvledere som er i verdensklasse, sier Harald Mohn.

I tillegg er flere av eiendommene rettet inn mot bilmarkedet, med blant annet Melhus Bil, Tunga Bil og Autosport.

Utvikler

Harald Mohn forteller at Trondheim Areal vil skape verdier ved utviklingen av eiendommene.

– Vi skal skape aksjonærverdier ved å skape nye kvadratmeter. Og så skal vi vanne inn yielden ved å reforhandle leiekontraktene til markedsmessige leiepriser, sier Mohn.

På lenger sikt vil det bli ytterligere utvikling. Kommunens gamle arealdel fra 2012 står, men det jobbes med å rullere arealdelen.

– Vi jobber mot et spor ved å utvikle høyere bygg og øke tettheten over tid, sier Mohn.

Eiendomssjef Kristian Ruud-Nesheim forteller at det er knapt ledig areal i porteføljen til Trondheim Areal. Selskapet har i 2023 80.000 kvadratmeter areal og en årsleie på 146 millioner kroner.