Vi skaper merverdi gjennom strategisk tilnærming og aktivt eierskap - bygget på klare kommersielle mål.

Lerka er et eiendomsselskap som kjøper, utvikler, forvalter og selger eiendom alene eller med utvalgte samarbeidspartnere.

Vi er opptatt av smidige prosesser og et aktivt eierskap der vi involverer oss i hele verdikjeden med vårt kompetente team.

Verdiskapning for alle involverte parter er essensielt for oss – det gir positiv energi og skaper kontinuerlig nye muligheter i markedet. Gjennom vår tilnærming har vi etablert oss som en pålitelig aktør i den norske eiendomsbransjen.

Vårt primære nedslagsfelt er Oslo og østlandsområdet samt Trondheim, men vi er alltid opportunistiske og interessert i nye muligheter.

Engasjerte, erfarne fagfolk med komplementære ferdigheter og kommersielle evner utgjør Lerka. Sammen driver vi en lettbeint organisasjon med effektiv kommunikasjon og korte beslutningsveier. Vår ambisjon er alltid å løse prosjektene best mulig gjennom egne ressurser eller gjennom gode samarbeid, slik at optimale verdier skapes for aksjonærene, leietakerne eller områder vi utvikler. Vi har alltid fokus på miljø og bærekraft i kombinasjon med sunn fornuft og langsiktig verdiskapning.

Grunnlagt

2013

Eiendommer

18

Kvm eiendomsmasse

200.000

Eksponering

Lerka har i dag mer enn 200.000 kvadratmeter under forvaltning, med leieinntekter på over 330 millioner kroner. Totalverdien ligger i underkant av 6 milliarder kroner, og eierandelen vår er i gjennomsnitt 34%. 

Kontakt oss

Kristian Ruud-Nesheim

Eiendomssjef

Mari Helen Gulsvik

Utviklingsdirektør

Tom Egil Roll-Olsen

Prosjektdirektør

Erik Røbech

COO

Kristin Indergaard

Regnskapssjef

Kristin Teilgård

Økonomisk forvaltning Aut Regnskapsfører

Harald Mohn

Daglig Leder/Partner

Lars Robert Kristiansen

Styreleder/Partner

Knut Steinar Olsen

Styremedlem/Partner

Erik Ohr

Styremedlem/Partner