Realiserte

Alf Bjerckes Vei 10

Lerka AS eier 25% av Alf Bjerckes Vei 10 Invest AS som eier en 11 295 m2 stor kombinasjonseiendom på Brobekk i Oslo. Eiendommens leietakere er Atea, Malorama og Greencarrier Shipping & Logistics.