Realiserte

Follo Tinghus

Eier: Lerka Invest AS kjøpte og overtok 100% av aksjene i Ski Eiendom AS

Sted: Ski Kommune

BTA: 2695 kvm

Follo Tinghus ligger strategisk godt plassert i Ski Kommune rett ved Follo Politikammer. Lerka Invest AS kjøpte og overtok 100% av aksjene i Ski Eiendom AS som eier Follo Tinghus 1 september 2015. Bygget (2695 kvm) ble ferdigstilt i 2006 og ble i sin helhet utleid til Domstolsadministrasjonen på en 20 – års leiekontrakt. Eiendommen er i meget god stand. Tingretten har i kjølvannet av befolkningsveksten og oppdragsmengden i regionen et langsiktig behov for ytterligere arealer. Tomtens beskaffenhet (6738 kvm) legger til rette for at gårdeier kan imøtekomme disse behovene.