Realiserte

Forskningsparken

Eier: Lerka Invest AS har sammen med to finansielle partnere kjøpt 82% av Oslo Kontoreiendom I AS

Sted: Forskningsparken

Lerka Invest AS har sammen med to finansielle partnere kjøpt 82% av Oslo Kontoreiendom I AS som eier byggetrinn I og II i Forskningsparken. Forskningsparken ligger ca 4 min gange fra t-banestasjonen med samme navn mellom Blindern og Gaustad, i Norges kanskje mest kunnskapsintensive område. Til daglig arbeider omlag 2000 personer i parken fordelt på 200 selskaper. Området er preget av høy aktivitet hvor det faglige tilbudet kombinert med spennende mennesker og nettverk danner bakteppe for livet og energien i parken. En rekke bedrifter har blitt etablert her de siste 25 årene. Leietaker, Oslotech AS, er en uavhengig aktør som legger til rette for innovasjon og at det kommer verdiskaping ut av forskningsinnsatsen. Oslotechs tre største eiere er Universitetet i Oslo (33,4%), SIVA (30,5%) og Oslo Kommune (11%). Øvrige eiere er en rekke stiftelser og selskaper som understøtter Oslotechs misjon og visjon.  Dagens leiekontrakt er tegnet på 100% «bare-house»  vilkår og løper frem til 2020, med opsjon på ytterligere 15 + 5 + 5 til markedsmessige vilkår. Byggetrinn I og II (28 765 m2) som ble ferdigstilt i 1989/2000 er selve hjerte i Forskningsparken og betjener mange fellesfunksjoner som inngangsparti, kafeteria, kantine, møterom samt Start up Lab mv. Byggetrinn III og IV/«Ciens-bygget» (16 005 m2) sto ferdig i 2006 og har en leiekontrakt som løper ut i 2021. Siste byggetrinn, «Hus 5» (12 497 m2), sto ferdig i 2012 og leiekontrakten løper ut 2027. Dagens tre ulike eier-grupperingene i Forskningsparken forholder seg altså til samme leietaker på noenlunde like «bare-house» vilkår, sett bort i fra leiekontraktenes lengde.