Realiserte

Frysjaveien

Eier: Lerka Eiendom AS investerte 20% eierskap i Frysjaveien Eiendomsinvest AS

BTA: 9.004 kvm

Lerka Eiendom AS investerte 17,8 MNOK for 20% eierskap i Frysjaveien Eiendomsinvest AS. Eiendommens totalverdi er på 280 MNOK. Eiendommen består av en bygningsmasse på 9.004 kvm BTA og er i sin helhet utleid til Møller konsernet på en 15,5 års leiekontrakt på triple-net -basis. Tomten er på 11.663 kvm og ligger i et området som er under omregulering til bolig. Investeringen gir en løpende egenkapitalavkastning på 9% i snitt pr år, i tillegg til at underliggende verdier vurderes som konstant eller forventnings vis noe økende. Lars R. Kristiansen er styreleder i eierselskapet som består av et fåtall profesjonelle eiendomsinvestorer, herunder Møller Eiendom. Eiendommen forvaltes av Clarksons Platou som også var tilrettelegger for kjøpet.