Utvikling

Furuset Utvikling

Eier: Lerka Eiendom, Wahl Eiendom og Linstow

Sted: Furuset

BTA: 61 000 m2

Status: Under utvikling

Lerka Eiendom, Wahl Eiendom og Linstow går sammen for en storstilt utbygging og oppgradering av sentrum på Furuset i Oslo. Med eiendommene Søren Bulls vei 2, Søren Bulls vei 29, Trygve Lies plass 1 (som inkluderer Furuset senter) og flere tomter i potten. Furuset Utvikling består av 30.000 kvm offentlige næringslokaler på og rundt Furuset T-bane, 10.000 kvm kjøpesenter samt 21.000 kvm lager. Videre har selskapet mange tomter som kan utvikles til bolig og næring. Utviklingspotensialet i tråd med dagens områderegulering består av ca 50.000 kvm næring og 50.000 kvm bolig. Selskapet jobber tett med Oslo kommune og Bydel Alna for å detaljregulere Furuset på en bærekraftig måte til fordel for alle brukere av våre eiendommer og innbyggerne som sogner til Bydel Alna. På Furuset skal det etableres ny barneskole (Verdensparken Skole), nye barnehager, idrettsanlegg/svømmehall, utvidet kjøpesenter, nye boliger, nye kulturarenaer, nye næringsarealer på bakkeplan samt nye kontorbygg. Grunnlaget er lagt for en spennende framtid. Se www.furusetbyen.no