Utvikling

Kakkelovnskroken 3

Eier: Lerka Eiendom

Sted: Rødtvedt

BTA: 10382

Status: Under utvikling

Lerka Bygger idag Kakkelovnskroken 3 på Rødvedt i umiddelbar nærhet til T-banestasjon. Bygget skal i hovedsak huse bydel Grorud, men vil også få funksjoner som Apotek, Tannlege, Lege, Fysioterapeut og Kafe. Bygget vil stå ferdig desember 2024.