Realiserte

Malerhaugveien 28

Eier: Lerka Eiendom AS (67%) kjøpte og overtok Malerhaugveien 28

Sted: Ensjø

BTA: 800 kvm

Lerka Eiendom AS (67%) kjøpte og overtok Malerhaugveien 28 på Ensjø den 31.januar 2014. Eiendommen består av en eldre rivningsklar bygningsmasse på ca. 800 kvm. over to plan samt et uthus. Bygningsmassen hadde negativ verdi og var uten leieinntekter. Eiendommens tomtestørrelse er på 5.370 kvm og ligger sentralt og vestvendt på et høydedrag over sentrum av Ensjøbyen. Eiendommen omfattes av Ensjøplanen som definerer og styrer konverteringsprosessen på Ensjø fra et næringsområde til å bli et attraktivt boligområde. Lerka Eiendom startet umiddelbart en omreguleringsprosess med mål om å få etablert et boligprosjekt med ca. 90 enheter samt en fire-avdelings barnehage, totalt ca. 8.000 kvm BRA. Ved reguleringsoppstart våren 2015 valgte eierne å selge 100% av aksjene i eierselskapet til Neptune Properties. 50% av aksjene ble gjort opp ved avtaleinngåelse. De resterende 50% er avtalt utbetalt når endelig godkjent regulering/boligareal foreligger – estimert sommeren 2016. Lerka Eiendom følger reguleringsprosessen med begrenset påvirkning. Selskapet hadde en betydelig verdiutvikling i perioden fra Lerka Eiendom overtok eiendommen til selskapet ble solgt. Verdiøkningen skyldes et godt kjøp, utført utviklingsarbeid samt høy prisvekst generelt på boliger og tomter i Oslo-området.