Utvikling

Ranheim Næringspark

Eier: Lerka Eiendom AS eier 75 % av Ranheim Næringspark AS

Sted: E6

BTA: 10 000 m2

Lerka Eiendom AS eier 75 % av Ranheim Næringspark AS. Dagens eiendomsmasse er på ca 10 000 m2 fordelt på flere bygg innenfor segmentene kontor, industri og lager. En tomt på ca 22,5 mål legger til rette for videre utvikling. Beliggenheten kloss på E6 gir leietakerne god eksponering samt svært bra tilgjengelighet med bil og buss. Eiendommen har rikelig med parkering.