Realiserte

Teisenveien Bolig

Eier: Lerka Eiendom AS (100%) kjøpte og overtok Teisenveien 5e

Sted: Teisen

BTA: 4.145 kvm

Lerka Eiendom AS (100%) kjøpte og overtok Teisenveien 5e på Teisen 1.mars 2014. Eiendommen har et areal på 4.145 kvm BTA og består av 86 små leiligheter med 46 parkeringsplasser i byggets underetasje, samt utendørs oppstillingsplasser på eiet tomt (3.276 kvm). Eiendommen ble videresolgt til Tago AS ved kjøpstidspunktet, der deler av oppgjøret ble utsatt til den planlagte fisjon og påfølgende tomtedeling var gjennomført. Fradeling var ferdig gjennomført våren 2015, og fullt oppgjør er avtalt høsten 2015. Tago er i prosess med et videresalg av eiendommen høsten 2015.