Realiserte

Teisenveien Skole

Eier: Lerka Eiendom AS (100%) kjøpte og overtok Teisenveien 5a-e

Sted: Teisen

BTA: 6.737 kvm BTA

Lerka Eiendom AS (100%) kjøpte og overtok Teisenveien 5a-e på Teisen 1.mars 2014. Eiendommen består av en bygningsmasse på 6.737 kvm BTA og en tomt på 11.142 kvm. Eiendommen er opprinnelig en skoleeiendom og har vært benyttet til dette formål fra etableringen i 1920 til 2015. De siste 30 år var det Kriminalomsorgens Utdanningssenter som leide skoleeiendommen. Store deler av bygningsmassen er verneverdig, mens deler kan rives for alternativ, fremtidig bruk. Lerka Eiendom jobbet aktivt med å utrede mulighet for alternativ bruk, herunder det utviklingspotensial som kunne forventes på eksisterende skolebygning samt tilhørende eiet tomt. I samarbeid med dyktige arkitekter kunne Lerka Eiendom presentere et underbygget forlag til alternativ bruk for forskjellige brukere, og etter en kort prosess valgte Frelsesarmeen å kjøpe 100% av aksjene i eierselskapet. Frelsesarmeen eier naboeiendommen, og har således fordeler knyttet til utvikling og drift av Teisenveien 5. Frelsesarmeen er i prosess for å etablere en 12-14 avdelings barnehage i skolebygget, samt utvikle om lag 100 omsorgsboliger på tilhørende tomt. Lerka Eiendom fikk godt betalt for den risiko som selskapet tok ved kjøp, samt det arbeid selskapet gjorde med å utvikle eiendommen, selv uten selv å gjennomføre utviklingen. Denne investeringen var særdeles hyggelig for Lerka Eiendom, men kommer nok til å bli en enda mer verdiskapende for Frelsesarmeen – og det gleder oss!