Utvikling

Trondheim Areal

Eier: Lerka Eiendom AS og Trondheim Areal AS (TA) 13,3%

Sted: Tunga

BTA: 80 000 m2

Lerka Eiendom AS utvikler og eier 13,3% av Trondheim Areal AS (TA), som eier flere eiendommer på Tunga i Trondheim; Tungasletta 2, Tungasletta 8, Tungasletta 10, Tungasletta 12 og Bromstadveien 59. Disse eiendommene står på til sammen ca 80 mål tomt, består av ca 80 000 m2 bygningsmasse hvor det befinner seg totalt 50 ulike leietakere. Dette danner et godt utgangspunkt for å nå TA sin målsetning om er å etablere byens mest attraktive og fremtidsrettede næringsklynge med utgangspunkt i undervisning og innovasjon, teknologi-basert industri, handel, kontor og lager. Fremveksten av flere nye boligområder i omkringliggende områder underbygger viktigheten av å utvikle dette næringsarealet på Tunga på en fornuftig måte. Det er planlagt bygging av 7 500 - 10 000 nye boliger de neste 10 - 15 årene. Leietakerne er grunnmuren i TA og vi vil jobbe aktivt for å få innsikt i deres virksomheter, slik at vi kan legge til rette for at de kan drive godt. Konseptet vil fremover søkes utviklet på en slik måte at ulike leietakerne kan nyttiggjøre seg av hverandres tilstedeværelse. Se; www.trondheimareal.no